fbpx

Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne er gældende ved enhver aftale mellem Highweb og kunden. Det anbefales at læse disse betingelserne grundigt.

Køb af en service kan ske både ved skriftlig og mundtlig accept. Kun ved skriftlig accept fra begge parter, kan handelsbetingelserne fraviges. 

Generelt

Highweb er et webbureau, der udarbejder hjemmesider og webshops, men hjælper også kunden efterfølgende blandt andet med:

  • Vedligeholdelse af hjemmeside
  • Grafisk design
  • Online markedsføring
  • Webhotel
  • Tekstforfatning
  • Programmeringsopgaver

Highweb leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress, WooCommerce og Shopify. Highweb opsætter og tilretter tema og plugins således, at kunden ender med en færdig løsning, der er klar til brug.

Highweb vejleder kunden vedr. det visuelle til hjemmesiden eller andet grafisk materiale, så designet matcher kundens eksisterende grafiske designlinje eller udvikles efter aftale.

En løsning fra Highweb indebærer funktionaliteterne og mulighederne som WordPress, WooCommerce, Shopify og det enkelte tema og plugins/App stiller til rådighed.

Såfremt der skal benyttes tredjepartssystemer, eksempelvis plugins eller Apps udviklet af andre for at kunne levere det ønskede produktet, kan det ikke garanteres, at disse plugins eller Apps er kompatible med det resterende system samt at det lever 100% op til kundens ønsker. Highweb står ikke til ansvar for eksterne plugins og Apps.

Hjemmesiden er funktionel på gængse enheder som er 2 år eller nyere samt seneste version af browsere, som driftes. Internet Explorer understøttes ikke.

Det er ikke muligt for Highweb, at garantere en vis hastighed på hjemmesiden, med mindre andet er aftalt.

Når Highweb leverer hjemmesider og webshops baseret på WordPress, WooCommerce eller Shopify, er Highweb ikke databehandler for kunden.

For at kunne tegne et abonnement hos one.com kræves det, at kunden er myndig.

Når du abonnerer på vores tjenester, er du også bundet af vores produkt- og privatlivspolitik

Reklamation

Highweb yder 30 dages reklamationsret, hvor kunden har mulighed for at påpege mulige fejl og mangler som ønskes udbedret. Perioden for reklamationsretten påbegyndes fra overdragelse af hjemmesiden.

Processen

Kunden skal som udgangspunkt levere materialer til hjemmesiden såsom tekst og billeder. Highweb gennemgår ikke disse materialer såsom kommentering af tekster, stavekontrol eller komprimering af billeder. Highweb udarbejdelse af materiale til hjemmesiden vil betragtes som ekstra arbejde. Såfremt materialerne ikke modtages, vil der blive indsat “Kommer snart”-testk eller anden form for “demo”-tekst. Der vil også blive indsat ”Kommer snart”-billeder og/eller stock billeder.

Ved hjemmesidens overdragelse fremsendes en mail med logins til kunden.

Er der ikke modtaget gyldigt login til det webhotel hjemmesiden skal uploades til, vil hjemmesiden blive liggende på Highweb testside indtil der sendes gyldigt login. Såfremt hjemmesiden er overdraget imens den stadig ligger på en testside tilbyder Highweb, at hoste den i op til 60 dage uden betaling hvorefter der faktureres for et webhotel.

Udarbejdelse af en ny hjemmeside eller webshop tage maksimum 60 dage. De 60 dage igangsættes, når første udkast er sendt til kunden via e-mail. Skyldes en forsinkelse af projektet kundens forhold, og har Highweb rykket herfor en gang, er Highweb berettiget til at overdrage hjemmesiden og dermed fremsende endelig fakturering efter de 60 dage.

Hvis hjemmesiden er bygget i WordPress, skal kunden sende korrekt login til det valgte webhotel, hvis webhotellet ikke er Highweb. Dette indebærer ftp, database samt adgang til kontrolpanel. Webhotellet skal være kompatibel med WordPress.

Ophavsret

Efter overdragelse af hjemmesiden eller webshop tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden.

Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, tilfalder Highweb. Highweb må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

Highweb er berettiget til at bruge et projekt som reference og til salgsmateriale.

Online markedsføring

Highweb hjælper kunden med at opnå et potentielt øget salg på internettet ved brug af værktøjerne Google Adwords, sociale medier og søgemaskineoptimering. Highweb bestræber at øge kundens besøgende og dermed salget inden for det aftalte budget.

Highweb kan ikke stille en garanti for specifikke resultater.

Omkostninger til det specifikke medie afregnes mellem kunden og mediet.

Vedligeholdelse

Highweb hjælper kunden med at vedligeholde hjemmesiden således, at den er opdateret. Kunden kan herudover også modtage support over telefon og mail ved spørgsmål omkring hjemmesiden der er med i aftalen.  Ved en serviceaftale, kan kunden indsende rettelser til ændring af tekster og billeder på eksisterende sider. Det fremgår af vores forskellige pakker hvad der er inkluderet.

Opdatering af plugins, WordPress og temaer opdateres jævnligt til seneste tilgængelig version, så længe der ikke opstår kompatibilitet problemer. Såfremt en opdatering af et plugin ikke er kompatibelt med den resterende hjemmeside, opdateres den derfor ikke.

Det primære ansvar for hjemmesiden påhviler altid kunden, men Highweb bestræber sig på, at afhjælpe eventuelle problemer samt at vejlede kunden. 

Highweb bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af kunden eller eventuel hacking på hjemmesiden, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af kunden faktureres særskilt. Ved en serviceaftale vil Highweb altid forsøge at genskabe hjemmesiden, da det er inkluderet i aftaler hertil.

Highweb bestræber sig på at udbedre eventuelle fejl forårsaget af tredjepart herunder personer, plugins og services, men er ikke forpligtet hertil. Udbedring af fejl forårsaget af tredjepart faktureres særskilt eller igennem en serviceaftale.

Leveringstid

Leveringstiden på en ny hjemmeside eller webshop, bliver altid aftalt sammen med et tilbud på opgaven, og er bestem ud fra, at Highweb har alt materiale fra kunden klar.

Leveringstiden på vedligeholdelsesopgaver er 1-4 hverdage, dog stræber Highweb altid på at løse opgaven hurtigt muligt, og ofte samme dag indenfor få timer. Opgavens størrelse, kan dog altid forlænge leveringstiden. Her vil kunden få besked omkring en ny forventet leveringstid. 

Kommunikation  

Primære kommunikation vil foregår over telefon, videoopkald eller e-mail.  

I særlige tilfælde kan der være brug for fysiske møder.  

Highweb tilbyder dog altid fysiske opstart møder, hvis der er behov for det.

Virus eller hackere på hjemmesiden

I forbindelse med en serviceaftale hos Highweb, vil Highweb have en backup af hele hjemmesiden, databasen og alle plugins. Hvis hjemmesiden er blevet udsat for hackere, fået virus eller nedbrud, vil det være muligt for Highweb at genskabe siden tilbage til en tidligere backup.

Highweb genskaber hjemmesiden ud fra den Backup Highweb selv har taget.

Alt arbejder der medfører genskabelse af Highweb backup er inkluderet i alle Highweb serviceaftaler.

Kan Highweb backup ikke genoprettes grundet tredjepart, kan Highweb ikke stå for ansvar.

Highweb er ikke ansvarlig for evt. tab af omsætning.

Betaling

Betaling af Highweb ydelser kan foregå via faktura og bankoverførelse med 7 dages betalingsfrist, eller  online af kunden ved brug af Visa/Dankort, Mastercard, VISA og VISA Electron. Highweb tillægger ikke gebyr.

Ved udsendelse af faktura via post forbeholder vi os ret til at pålægge et gebyr lig omkostningerne dertil.

Highweb produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, der således ikke har fortrydelsesret. Betalingsbetingelsen er altid kontant 7 dage, men mindre særaftale foreligger. Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der (uden varsel herom) renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rentenota. Highweb forbeholder sig retten til at overdrage krav til tredjepart, som kan henvende sig via e-mail. Highweb kan desuden i tilfælde af for sen betaling vælge at annullere kontrakten og slette kundens hjemmeside, eller stoppe et hvert abonnement leveret af Highweb. I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder Highweb sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.

Abonnementets varighed løber, indtil det opsiges af en af parterne i henhold til ovennævnte vilkår.

Fejl hos tredjepart, force majeure og ansvarsfraskrivelse

Udover ovennævnte er Highweb aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for Highweb kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt Highweb egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv.

Kundens brug af et Highweb abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. Highweb kan ikke holdes ansvarlig for indholdet, herunder rigtigheden, lovligheden, fuldstændigheden osv. af de oplysninger, som kunden modtager eller sender via internettet. Highweb er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med gældende ret, dog med følgende begrænsninger: Highweb ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, tabt avance, tab af goodwill eller noget andet indirekte tab, som kunden lider som følge af Highweb eller tredjeparts produkter.

Highweb er ikke erstatningsansvarlig for kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer. Highweb er ikke erstatningsansvarlig for kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.

Highweb er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer, der af Highweb skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre Highweb har forsømt at begrænse ulemperne herved. Highweb er ikke ansvarlig for tab eller skader opstået som følge af kundens egne IT-omgivelser eller forårsaget af kunden selv eller af tredjemand.

Highweb er ikke ansvarlig for tab eller skader, som er opstået som følge af en force majeure-begivenhed. Highweb er ikke ansvarlig for tjenester leveret af tredjeparter, hvor Highweb optræder som mellemled. I alle tilfælde uanset årsag er Highweb samlede ansvar for tab eller skade begrænset til det beløb, som kunden har betalt til Highweb i det år eller måned, alt efter hvilken abonnementsperiode der er valgt, hvor tabet eller skaden opstod.

Ændringer

Highweb er berettiget til at ændre i Handelsbetingelserne.

Såfremt betingelserne ændres vil kunden blive informeret om dette, hvor de inden for en tidsperiode på 20 dage har mulighed for, at opsige inden de nye betingelser træder i kraft. Såfremt kunden ikke opsiger samarbejdet inden for tidsperioden fortsættes aftalen med de nye forretningsbetingelser.

Klageprocedure

En klage over et produkt eller en service købt hos Highweb kan indgives til Europakommisionens online portal for tvistbilæggelse: http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal kunden angive Highwebs e-mail: info@highweb.dk.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret (dog undtaget danske rets regler om lovvalg).

Highweb

Skrænten 20

6200 Aabenraa

CVR 38674234

info@highweb.dk

+45 3023 9500